Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.pbagro/e-shop.cz je

Pavel Březina-PBagro

Na Rybníčku 1317

Humpolec 396 01

Tel:602 692720

IČ:695 54 978

DIČ 6009181519

Zodpovědná osoba:

Březina Marcel, tel:601 335133, email:pbagro.eshop@seznam.cz

Objednání zboží a služeb:.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře předepsaných údajů.Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

V případě,že v průběhu doby,kdy bylo zboží objednáno zákazníkem,došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele,má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.Stejné oprávnění má prodávající i v případě,kdy výrobce přestane vyrábět produkt nebo výrazně změní cenu produktu.

Potvrzení objednávky:

Potvrzení objednávky zašle prodávající emailem na adresu kupujícího nebo ho bude telefonicky kontaktovat o potvrzení objednávky.Po odeslání objednávky bude kupující informován emailem.V případě nejasností nebo komplikací bude taktéž neprodleně kontaktován.

Zrušení objednávky:

Každou objednávku může kupující stornovat bez udání důvodu, a to telefonicky či emailem.Stačí zadat jméno,email,popis produktu popřípadě číslo objednávky.

Poštovné a balné:

Objednané zboží zašle prodávající kupujícímu PPL službou.Poštovné je účtováno dle sazebníku PPL.Prodávající si může účtovat balné na území ČR ve výši 100Kč.

Dodací termín:

Dodávky zboží budou dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu,obvykle do 1-3 pracovních dnů.Ve výjimečných případech nebo v případě,že zboží nebude skladem,může být dodací lhůta delší.Kupující bude proto telefonicky informován o nejbližším termínu dodání.Za splnění objednávky je považováno dodání zboží na uvedenou adresu.Zásilka se zbožím bude obsahovat daňový doklad.

Doprava:

Zboží je expedováno většinou do 1-3 pracovních dnů a posíláno na adresu uvedenou kupujícím.Pokud se termín dodání prodlouží,bude kupující kontaktován telefonicky.Kupující je povinen převzít od přepravce zásilku a podepsat její převzetí.

Výměna zboží:

V případě potřeby vymění prodávající nepoužité a nepoškozené zboží kupujícímu za jiný druh, a to na základě telefonické nebo emailové dohody.Výměna zboží může být provedena po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím za jiný druh.Původní zboží pak kupující pošle zpět na adresu:Pavel Březina,Na Rybníčku 1317,Humpolec 396 01.Náklady spojené s výměnou zboží hradí v plné výši kupující.

Reklamace a záruka:

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platnou legislativou České republiky.Kupující se je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak,aby zjistil případné vady a poškození.Případné vady je kupující povinen  neprodleně oznámit prodávajícímu,a to emailem nebo telefonicky.Reklamace musí obsahovat objednávku(kupní smlouvu),zboží,které je reklamováno a popis vady.Po obdržení reklamace sdělí prodávající kupujícímu možný způsob vyřízení reklamace a to jedním z následujících způsobů:

 

- oprava reklamované vady zboží

- dodání chybějícího zboží nebo chybějící části nebo součásti zboží

- výměna zboží za zboží bezvadné pouze v případě neodstranitelné vady

- sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy v případě, kdy to stanoví občanský nebo obchodní zákoník podle toho o jaký smluvní vztah se bude jednat.

O výběru způsobu reklamace rozhodne prodávající podle konkrétní reklamace a stavu,v jakém se bude zboží nacházet.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při přepravě zboží,za ty odpovídá dopravce zboží.


Záruční doba začína plynout dnem převzetí zboží kupujícím.Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžném používáním

- nesprávným používáním výrobku

- nesprávným skladováním

Vrácení zboží:

V případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu §52 odst. 3 obč. zákoníku, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má takový kupující (spotřebitel) podle §53 odst. 7) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání) na adresu prodávajícího. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi.

Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace od zákazníka, v této lhůtě sdělí zákazníkovi, jakým způsobem bude reklamace vyřízena.

Ochrana osobních údajů kupujícího:

Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujícího.Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek,vyřízení reklamací,dodávek zboží a podobně. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádným dalším osobám s výjimkou dopravce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčasněným stranám.

Závěrečna ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.pbagro.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy,není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů).Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
TOPlist

     Vážení klienti

vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem a výrobou náhradních dílů na

čelní a závěsné nakladače.

I v roce 2016 pro Vás připravujeme rozšíření sortimentu,slevové akce a další benefity

pro Vaši spokojenost.

 

 V roce 2016 Vám přejeme hodně zdraví,štěstí a mnoho pracovních a osobních úspěchů.

Pavel Březina-Pb agro


 


PB agro
Na Rybníčku 1317
Humpolec
+420 602 692 720